رفتن به محتوا

برنامه شب‌های هنرجو و تئاتر

هر هفته به منظور حمایت از نمایش‌های روی صحنه و آشنایی هنرجویان با هنر تئاتر به دیدن یک نمایش میرویم.